Hỏi Gì?

Giải Đáp Mọi Câu Hỏi Của Bạn

1 tấc, 1 thước, 1 phân, 1 li bằng bao nhiêu cm, m?

1 tấc, 1 thước, 1 phân, 1 li bằng bao nhiêu cm, m? - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Tổng: / 1 DởHay 

1 tấc bằng bao nhiêu cm, 1 thước bằng bao nhiêu mét hay 1 phân bằng bao nhiêu mét? Thay vì dùng các đơn vị tính như m, cm ... như người Bắc thì người miến Nam hay dùng các đơn vị tính chiều dài như thước, tấc, li.

1tac-1thuoc-1phan-1li-bang-bao-nhieu-cm-m

Vậy 1 thước, 1 tấc, 1 phân, 1 li bằng bao nhiêu centimet, mét?

Quy đổi như sau:

1 li = 1 mm (milimet) = 0,1 cm = 0,001 m
1 phân = 1 cm = 0,01 m
1 tấc = 1 dm (đề_xi_mét) = 10 cm = 0,1 m
1 thước = 100 cm = 1 m

Lưu ý: đơn vị tính Trung Quốc 1 thước và 1 tấc quy đổi khác và người Việt trước đây cũng dùng hệ đo lường này. Cụ thể:

• 1 lý, 1 dặm = 18 dẫn = 414 m
• 1 dẫn = 10 trượng = 23 m
• 1 trượng = 2 bộ = 10 thước = 3,33 m
• 1 bộ = 5 thước = 1,65 m
• 1 thước = 10 tấc = 0,33 m
• 1 tấc, thốn = 10 phân = 3,3 cm
• 1 phân = 10 li = 3,3 mm
• 1 li = 10 hào = 0,33 mm

Hiện nay, mọi người thước dùng 1 tấc = 10cm, 1 thước = 1m các bạn nhé!

dautrang