Hỏi Gì?

Giải Đáp Mọi Câu Hỏi Của Bạn

1 mẫu bằng bao nhiêu sào, mét vuông?

1 mẫu bằng bao nhiêu sào, mét vuông? - 5.0 out of 5 based on 5 votes
Tổng: / 5 DởHay 

Hôm nọ về quê chơi thấy các cụ nói chuyện với nhau về mẫu với sào thấy lạ lạ nên muốn hỏi mọi người xem 1 mẫu bằng bao nhiêu sào, bao nhiêu mét vuông vậy?

Trả lời: Đối với mẫu thì tuỳ từng vùng miền sẽ quy đổi khác nhau chỉ có đơn vị mẫu và sào là giống nhau tức là:

1 mẫu = 10 sào

Còn sào quy đổi ra mét vuông (m2) thì có nhiều nơi tính khác nhau. Cụ thể là

Người miền Bắc thường đổi là 1 mẫu = 10 sào = 3.600 mét vuông

Người miền Trung thì đổi là 1 mẫu = 10 sào = 4999,5 mét vuông

Còn miền Nam họ lại tính là 1 mẫu = 12960 mét vuông

dautrang