Hỏi Gì?

Giải Đáp Mọi Câu Hỏi Của Bạn

1 lít nước bằng bao nhiêu Kg, m3, dm3, cm3

1 lít nước bằng bao nhiêu Kg, m3, dm3, cm3 - 4.0 out of 5 based on 58 votes
Tổng: / 58 DởHay 

Chú ơi! Cháu mới học đến bài thể tích nhưng chỉ có cm3, m3... mà không có đơn vị "lít". Thế 1 lít nước bằng bao nhiêu m3, cm3 hả chú? và 1 lít nước bằng bao nhiêu kg nữa chú nhé?

Hỏi gì mà khó thế! ngày xưa chú học thì:

1 lít nước = 1 dm3

1 dm3 = 0,001 m3 = 1000 cm3

Nên sẽ được 1 lít nước = 0,001 m3 = 1000 cm3

Còn đổi ra Kilogam (Kg) thì theo kiến thức vật lý và hóa học của chú, 1 lít nước nguyên chất bằng 1 kg. Được tính như sau:

D = m / v

Trong đó:

D là khối lượng riêng (Kg/m3)

m là khối lượng (Kg)

v là thể tích (m3)

D của nước nguyên chất là 1000 (Kg/m3) nên 1 lít nước nguyên chất sẽ nặng 1 kg. Nhưng nước bình thường không phải nguyên chất nên không chính xác = 1kg.

Thằng ku cháu mình không hiểu rồi, các bạn có hiểu không? Đừng mạng 1 lít nước ra cân rồi bảo mình nói sai nhé!

dautrang