Hỏi Gì?

Giải Đáp Mọi Câu Hỏi Của Bạn

1mb bằng bao nhiêu kb, byte, gb?

1mb bằng bao nhiêu kb, byte, gb? - 4.0 out of 5 based on 12 votes
Tổng: / 12 DởHay 

Mình mới bắt đầu học công nghệ thông tin và được học về dung lượng như mb hay kb, byte, gb nhưng không biết quy đổi 1mb bằng bao nhiêu kb nhỉ?

MB là viết tắt của Megabyte và 1mb quy đổi ra sẽ bằng 1024 kb (Kilobyte)

Còn 1 kb quy đổi ra sẽ bằng 1024 b (byte)

1 kb (Kilobyte) = 8,192 Bits

1gb (Gigabyte) = 1024 mb

1tb (Terabyte) = 1024 gb

dautrang