Hỏi Gì?

Giải Đáp Mọi Câu Hỏi Của Bạn

ERP nghĩa là gì?

ERP nghĩa là gì? - 5.0 out of 5 based on 1 vote
Tổng: / 1 DởHay 

Khi học tôi có nghe qua về từ ERP và thấy nó xuất hiện khá nhiều ở các doanh nghiệp nhưng không biết ERP có nghĩa là gì?

Trả lời: ERP là chữ cái đầu của từ viết tắt tiếng Anh Enterprise Resource Planning trong đó nghĩa của từng từ là:

Enterprise: Doanh nghiệp

Resource: Tài nguyên

Planning:Hoạch định

Được dịch hoàn chỉnh có nghĩa là Hệ thống hoạch định tài nguyên doanh nghiệp. Nói gọn đó chính là một phần mềm quản lý các hoạt động của công ty như bộ phận kế toán, nhân sự, hàng hoá..

dautrang